Drewniane cerkwie obszaru Karpat i wschodniego pogranicza

Drewniane cerkwie obszaru Karpat i wschodniego pogranicza

Projekt identyfikacji wizualnej za pomocą logotypu dla międzynarodowego sympozjum naukowego pod tytułem „Drewniane cerkwie obszaru Karpat i wschodniego pogranicza” organizowanego przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w dniach 23-25 października 2019 roku.

Motyw przygotowany w dwóch wersjach kolorystycznych jasnej i ciemnej, z uwzględnieniem charakteru tematycznego oraz językowego sympozjum, ostatecznie nie wykorzystany w materiałach promocyjnych.